વાર્ષિક આયોજન


uc…

આયોજન શાળા:- ………………..વાષિઁક આયોજન……………………… Year:-……………., Std:-…….. …………..પહેલું સત્ર……………|બીજું સત્ર………….. Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec|Jan|Feb|Mar વિષય ગુજરાતી हिंदी English संसकृत સામાજિક વિજ્ઞાન વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ગણિત શા.શિક્ષણ Drawing Music SUPW ગુ.નિબંધ હિંદી નિ. Class Teacher’s Sing.:- Principle Sing. :- ………………..દૈનિક આયોજન………………. ધોરણ:-………, તા……………, વાર:-….. તાસ/વિષય/એકમ/ક્ષમતા ક્રમાંક/ક્ષમતા વિધાન/પ્રવૃત્તિ/TLM/સ્વાધ્યાય Kriyatmak Anusandhan Subject:-………. Area:- Day:- Mukhymudda:- Anubandh:- Falshruti:- upyogi:- Author Sig.: Prastavana lekhan:- Sahi:

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: