આ ડેસ્કનો પાસવર્ડ


ટીચર ડેસ્કના પાસવર્ડ માટે – નીચે મુજબ ના ઈ-મેઈલ તથા મોબાઈલ પર મેસેજ કરો

  1. E-Mail :- vkmevada@facebook.com
  2. Mobile :- 94084 84365   (મેસેજ આન્સર સેવા હાલમાં બંધ છે)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: