વેબસૂચિ


http://deokutch.org/

================================

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ

કેન્દ્રિય માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ-CBSE

રાજસ્થાન માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ

મહારાષ્ટ્ર માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ

Council of Boards of School Education in India (COBSE)

NIOS

======================================

=====રાજ્યની હાઇસ્કૂલોની વેબસાઇટ======

શેઠ આર.ડી. ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા-મુંદરા

ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ-સંખેડા

========================================

શિક્ષણ સંસ્થાઓ-વેબ

(1) Board:-

NIOS  GSEB  SEB

(2) Universities

IITE  BAOU

(3) Others:-

GKC  GNS

========================================

 

======================================

ગુજરાતની વિશ્વવિદ્યાલયો

No. State State Private Private
1 IITE  Krantiguru Shyamji Krishna Verma Kachchh University NU
2  Children’s University  Saurashtra University  Ganpat University
3  Kamdhenu UNI.
NGU  Kadi Sarva Vishwavidyalaya
4  Raksha Shakti University  Gujarat Vidyapith  Institute of Advanced Research 
5 GTU CUG
6  GFSU  Sumandeep Vidyapith (Deemed University)
7  Shree Somnath Sanskrit University  M.S.U
8 BAOU  Veer Narmad South Gujarat University
9  SPU
10  Gujarat University
11
12
13
14 IIM-A
15 IIT JAU
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: