શિક્ષણનીતિ


ભારતીયો માટે એ ચિંતન કરવાનો સમય આવી ગયો છે, જેથી કરીને ભારતીય શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં ધરમૂળથી ફેરફાર કરવામાં આવે …મધ્ય યુગીન અંગ્રેજી શિક્ષણનીતિને તિલાંજલી આપી , ભારતીય મૂલ્યો આધારિત શિક્ષણ વ્ઞવસ્થા ઉભી કરવી હવે જરુરી બની ગયું છે, પ્રથમ પગથિયા તરીકે તમામ શાળાઓનો સમય સવારનો ૭:૩૦ થી ૧:૦૦ વાગ્યાનો ફરજીયાત રાખી દેવો જોઇએ જેથી શિક્ષકના સવારના તાજા મગજ ,નવુ ગ્યાન પીરસવા માટે અગ્રેસર કરી શકાય , શરુઆતમા કઠિન લાગે તો પણ શિક્ષણના હિતમાં આ નિર્ણય અમલી બન્ને તે માટે સંકલ્પ કરવો રહ્યો….આ બાબતે ભારતીય સંસદ કઇક વિચારે એ સમયની માગ છે…

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.