વિવિધ દિવસો-મહત્વ


ક્રમ
મહત્વ તારીખ/માસ
ક્રમ
મહત્વ તારીખ/માસ
1
વિશ્વ વસ્તી દિન 11-જુલાઈ
10
માનવ અધિકાર દિન 10-ડિસેમ્બર
2
સ્વાતંત્ર્ય દિન 15-ઓગષ્ટ
11
પ્રજાસતાક દિન 26-જાન્યુઆરી
3
શિક્ષક દિન 05-સપ્ટેમ્બર
12
ગાંધી નિર્વાણ દિન 30-જાન્યુઆરી
4
વિશ્વ સાંક્ષરતા દિન 08-સપ્ટેમ્બર
13
રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ 28-ફેબુઆરી
5
ઓઝોન  દિન/ વિશ્વશાંતિ દિન 14-સપ્ટેમ્બર
14
આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ 08-માર્ચ
6
વિશ્વ પર્યટન દિન 27-સપ્ટેમ્બર
15
વિશ્વ આરોગ્ય દિન 07-એપ્રિલ
7
બાળદિન 14-નવેમ્બર
16
ગુજરાત રાજય સ્થાપના દિન 01-મે
8
વિશ્વ એઈડઝ દિન 01-ડિસેમ્બર
17
તમાકું નિષેધ દિન 31-મે
9
ધ્વજ દિન 07-ડિસેમ્બર
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: